Selecteer een pagina

Belangrijke wijzigingen in de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en Doorschuifregeling (DSR) voor familiebedrijven

Prinsjesdag 2023

Het overdragen van een familiebedrijf aan de volgende generatie is een complex proces dat gepaard gaat met diverse fiscale en financiële overwegingen. Wij hebben bij opvolgingsvraagstukken van familiebedrijven vaak te maken met de fiscale faciliteiten Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en Doorschuifregeling (DSR).

Tijdens Prinsjesdag heeft het Kabinet wijzigingen voorgesteld rondom de fiscale regelingen voor bedrijfsopvolging. De wijzigingen hebben met name betrekking op genoemde regelingen. Gelukkig wil het Kabinet de Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet houden en blijft de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting behouden. Eerder had het Centraal Planbureau (CPB) aangegeven dat de BOR mogelijk geschrapt zou kunnen worden, op basis van de bevindingen van hun evaluatie waaruit bleek dat een aantal bedrijven zonder de BOR goed zou kunnen blijven voortbestaan.

Uitsluiting van Verhuurd Vastgoed

Het kabinet hecht waarde aan het behouden van deze faciliteiten, vooral omdat ze vaak worden benut door familiebedrijven. Toch worden er enkele aanpassingen voorgesteld om de BOR en de DSR veerkrachtiger en overzichtelijker te maken. Deze wijzigingen kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: een deel dat van kracht wordt in 2024 en 2025, en een ander deel met als beoogde startdatum 1 januari 2026.

De eerste maatregel die wordt geïmplementeerd, is de automatische classificatie van verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen voor de BOR. Hierdoor komt het niet langer in aanmerking voor de vrijstelling onder de BOR-regeling. Deze ingreep werd vorig jaar al aangekondigd en zal definitief van kracht worden op 1 januari 2024.  Concreet betekent dit dat wanneer u een pand verhuurd, deze in geen geval meer onder de BOR kan worden doorgeschoven naar de opvolger. Er zal dus erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd zijn over de waarde van het pand.

Overige maatregelen die 1 januari 2025 ingaan

Er zijn verder meerdere maatregelen aangekondigd rondom de BOR die vanaf 2025 ingaan.

Afschaffing van 5% Doelmatigheidsmarge

Vanaf 1 januari 2025 wordt de 5%-doelmatigheidsmarge voor beleggingsvermogen in de BOR en de DSR afgeschaft. Deze afschaffing is bedoeld om constructies tegen te gaan en de regelingen te vereenvoudigen. Voor de DSR is de afschaffing gepland voor een later moment vanwege technische redenen. Bij afschaffing van deze doelmatigheidsmarge zal ook klein beleggingsvermogen niet meer in aanmerking komen voor de BOR en zal hier door erf- of schenkbelasting over verschuldigd zijn.

Gebruik van Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen die zowel kenmerken hebben van ondernemingsvermogen als van beleggingsvermogen, kwalificeren slechts voor de BOR voor zover deze daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt. Daarvoor moeten de bedrijfsmiddelen een waarde hebben van minimaal €100.000 (jaarlijks geïndexeerd) op het moment van verkrijging bij overlijden of schenking. Ze komen verder alleen in aanmerking als ze meer dan 10% voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

Dienstbetrekkingseis in DSR

De dienstbetrekkingseis in de DSR wordt geschrapt, waardoor opvolgers niet langer minimaal 36 maanden in dienst hoeven te zijn bij het bedrijf om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Minimumleeftijd

Er wordt een minimumleeftijd van 21 jaar ingesteld voor de ontvanger bij schenkingen onder de BOR en DSR. Deze maatregel is bedoeld om schenkingen aan zeer jonge (klein)kinderen te beperken.

Aanpassing vrijstelling BOR

De BOR zal worden aangepast door de vrijstelling van 100% van de goingconcernwaarde van € 1.205.871 (2023) vanaf 2025 te verhogen naar 100% van de goingconcernwaarde van € 1,5 miljoen. Boven deze waarde van € 1,5 miljoen zal de vrijstelling worden verlaagd van 83% naar 70%.

Maatregelen 2026 nog verwacht

Daarnaast zijn er nog enkele maatregelen die in het Belastingplanpakket 2025 zullen worden opgenomen en naar verwachting op 1 januari 2026 van kracht worden. Deze maatregelen omvatten onder andere uitsluiting van toegang tot de BOR en DSR voor aandelen met een belang van minder dan 5%, versoepeling van de bezitseis en voortzettingseis in de BOR, en aanpak van specifieke constructies in de BOR.

Let op: De bovenstaande informatie is gebaseerd op de aankondigingen van het kabinet en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de wetgeving. Voor actuele informatie en professioneel advies kun je contact opnemen met JADA Bedrijfsadvies via info@jadabedrijfsadvies.nl.

Bron: Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Neem contact op

10 + 2 =

info@jadabedrijfsadvies.nl
0318 25 00 23
Kauwenhoven 78, Lunteren