Selecteer een pagina

Persoonlijk, laagdrempelig, betrokken en creatief. Zo omschrijven Daniël en Jacobine van Weelden van JADA Bedrijfsadvies in Lunteren zichzelf. Samen adviseren en ondersteunen ze ondernemers in het traject rond bedrijfsopvolging en de overdracht van een onderneming. Het echtpaar zet daarbij in op de ‘harde’ financiële kant en de ‘zachte’, relationele en emotionele kant.

De bedrijfsnaam wordt gevormd door de eerste twee letters van hun namen en dat bevestigt alleen maar dat Daniël en Jacobine in hun samenwerking complementair zijn aan elkaar. Ze richten zich met JADA Bedrijfsadvies vooral op het proces rond de overname van familiebedrijven. Daarbij wordt vaak nog meer betrokkenheid en aandacht gevraagd dan bij ander soort bedrijven, merken ze.

Samen met alle direct betrokkenen zoeken Daniël en Jacobine bij bedrijfsoverdrachten naar de beste oplossingen voor het voortbestaan van een (familie)bedrijf. In het geval van familiebedrijven vinden er na een eerste kennismaking vertrouwelijke gesprekken plaats om relaties beter in beeld te brengen wat betreft de cirkels van familie, bedrijf en eigendom. Van daaruit wordt door JADA Bedrijfsadvies de fiscale en juridische situatie met de betrokkenen in kaart gebracht. Daniël en Jacobine presenteren de uitslag vervolgens in een familiebijeenkomst, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan ieders talenten, wensen en belangen.

Kwaliteiten

Daniël (geboren in Scherpenzeel) en Jacobine (afkomstig uit Leerdam) leerden elkaar kennen tijdens een vakantie in Schotland en vormen sinds 2020 met JADA Bedrijfsadvies hun eigen familiebedrijf. Daniël en Jacobine richten zich allebei op accountancy en advies, maar Daniël is gespecialiseerd in bedrijfswaarderingen en de fiscale en juridische kant van de overdrachten. Jacobine in coaching en advies. Ze is opgeleid in de psychologie en de accountancy als AA. Daniël is registeradviseur bedrijfsopvolging en heeft zijn studie Business Valuation aan Nyenrode Business Universiteit afgerond. Hij is nu druk bezig met de registratie bij het NIRV als Register Valuator (RV’er).

Cijfers en mensen combineren, dat spreekt Jacobine aan. Daniël is meer van de ‘harde cijfers’. Op die manier vormen ze een ideale mix voor een bedrijfsadvies op maat. Aan de ene kant willen ze klanten fiscaal en juridisch adviseren, maar een bedrijfsoverdracht en de periode daarna in goede harmonie laten verlopen, staat net zo hoog in het vaandel bij JADA Bedrijfsadvies.

Mensenwerk

Daniël en Jacobine begeleiden de over-drager en opvolger en zetten hun kennis, ervaring en expertise in om mee te denken over nieuwe teamvorming. Een waarde-ring vindt plaats in afstemming met de opdrachtgever. Daarbij wordt vooruit gekeken aan de hand van een prognose, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de huidige economische situatie en de verwachtingen in de markt. Met die waardering worden de onderhandelingen voortgezet. Daarnaast komen ook de opvolgingstactiek en strategie aan de orde.

JADA Bedrijfsadvies kenmerkt zich door een persoonlijke en laagdrempelige samenwerking: er wordt geïnvesteerd in de relatie met de klant en betrokkenen. Het blijft mensenwerk en de menselijke maat staat voorop in het gehele traject. De lijnen blijven daarbij kort en waar nodig wordt alles ook discreet gehouden. Mocht er sprake zijn van een meningsverschil of een diepgaander conflict dan kunnen Daniël en Jacobine gesprekken ingaan als zakelijk mediator, waarvoor ze samen ook een opleiding volgen. Een bedrijfsovername vraagt tijd, ruimte en aandacht en kan ook de emoties oproepen.

Duurzaamheid

Daniël en Jacobine voeren liever vooraf discussies dan achteraf. Een conclusie uit gesprekken met de familie kan bijvoor-beeld zijn dat het verstandiger is om een bedrijf niet aan familieleden over te dragen. Dat past ook in de eerlijkheid en oprechtheid die JADA Bedrijfsadvies kenmerkt. Wanneer een overname binnen de familie wel doorgang kan vinden, heeft JADA Bedrijfsadvies een uitgebreid netwerk aan specialisten, zoals advocaten, juristen of een notaris, om het overnametraject zo zorgvuldig en prettig mogelijk te laten ver-lopen. Daarbij wordt dus niet alleen naar de fiscale en juridische situatie gekeken, maar ook zeker naar duurzame mogelijkheden voor de korte en lange termijn. Daniël en Jacobine leveren ook de nazorg na een overname, zoals de begeleiding van opvolgers in goed bestuur en begeleiding van overdragers in het loslaten.

Dit artikel verscheen in de Vallei Business en is ook hier te lezen: https://www.valleibusiness.nl/lees-meer/artikel/44453/-jada-bedrijfsadvies:-de-menselijke-maat-staat-voorop3

 

Neem contact op

15 + 13 =

info@jadabedrijfsadvies.nl
0318 25 00 23
Kauwenhoven 78, Lunteren