Selecteer een pagina

Als JADA Bedrijfsadvies hebben wij ons de afgelopen jaren door middel van opleidingen en praktijkervaring gespecialiseerd in bedrijfswaarderingen. Bij een bedrijfswaardering denk je wellicht het eerst aan de aankoop of verkoop van een bedrijf. Een bedrijfswaardering kan echter in veel andere situaties nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  1. Bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf
  2. Overlijden van de aandeelhouder
  3. Management buy-out (MBO)
  4. Uitkoop van een aandeelhouder
  5. Echtscheiding

1. Bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf

Bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf is een veelvoorkomend scenario waarbij de onderneming wordt overgedragen aan de volgende generatie. Wanneer een bedrijf wordt overgedragen onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten moet er een waarde berekend worden ten behoeve van deze vrijstelling. Indien de overnemende partij betaalt voor de overname kan de waardering een rol spelen in het onderbouwen van de zakelijkheid van de overeengekomen prijs. Een nauwkeurige waardering is van groot belang om een soepele overgang te garanderen en familieconflicten te voorkomen.

2. Overlijden van de aandeelhouder

Bij het overlijden van een aandeelhouder vallen de aandelen in de nalatenschap. De omvang van de nalatenschap moet worden bepaald voor de verdeling hiervan en ten behoeve van de aangifte erfbelasting. Een bedrijfswaardering kan hiervoor noodzakelijk zijn. Het proces van waardering kan in deze situaties uitdagend zijn omdat de aandeelhouder, met veel kennis over de onderneming, geen rol meer kan spelen in de informatievoorziening.

3. Een management buy-out (MBO)

Een MBO doet zich voor wanneer het huidige managementteam van een bedrijf de onderneming wil overnemen. Dit kan een wenselijke optie voor overdracht zijn, omdat het managementteam al bekend is met de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfscultuur. Ze hebben vaak een diepgaand begrip van de waarde van het bedrijf en willen het voortzetten onder hun eigen leiding. De waardering is essentieel om te bepalen welke prijs het managementteam moet betalen (of binnen welke bandbreedte een reëel bod van hen ligt) om het bedrijf over te nemen. Daarnaast is de waardering belangrijk om de zakelijkheid van de overeengekomen prijs te onderbouwen richting de fiscus.

4. Uitkoop van een aandeelhouder

In situaties waarin er conflicten zijn tussen aandeelhouders, kan een aandeelhouder worden uitgekocht. Dit kan echter ook spelen wanneer een van de aandeelhouders de samenwerking wil beëindigen en zijn aandelen aanbiedt aan de andere aandeelhouder(s). JADA Bedrijfsadvies kan in deze situaties optreden als onafhankelijk adviseur, waarbij we bemiddelen tussen beide partijen. Een alternatief scenario is dat wij als partijdig adviseur optreden namens een van de partijen en de andere partij een eigen adviseur inschakelt. Een proces waarbij wij als onafhankelijk adviseur optreden vraagt om een nauwkeurige aanpak waarin JADA Bedrijfsadvies beide partijen tot hun recht laat komen.

5. Echtscheiding

Wanneer een onderneming betrokken is bij een echtscheiding, moet de waarde van het bedrijf worden vastgesteld voor de verdeling van boedel. Dit kan een complexe situatie zijn, vooral als een van de echtgenoten eigenaar is van het bedrijf. Een nauwkeurige waardering is essentieel om tot een eerlijke verdeling van de boedel te komen.

Hoe bepalen we de waarde van je bedrijf?

De waarde van een onderneming is een subjectief begrip. De waarde is afhankelijk van de persoon, het moment en de verwachtingen van de persoon voor wie de waardering wordt uitgevoerd. Om te komen tot een waarde vormen wij ons eerst een beeld van het bedrijf en de markt waarbinnen deze opereert. Op basis van de verwachtingen voor de toekomst en het specifieke risicoprofiel van de onderneming wordt er een berekening van de waarde opgesteld. Op het moment dat wij als onafhankelijk adviseur optreden, zoeken we zoveel mogelijk de overeenstemming over de uitgangspunten van de waardering bij beide partijen. Wanneer wij als partijdig deskundige optreden zullen wij de uitgangspunten van onze opdrachtgever toetsen vanuit onze eigen deskundigheid.

Persoonlijke begeleiding bij JADA Bedrijfsadvies

Bij JADA Bedrijfsadvies staan we voor persoonlijke en laagdrempelige dienstverlening. We begrijpen dat bedrijfswaarderingen complex kunnen zijn. We helpen je graag om de waarde van je bedrijf te begrijpen en te optimaliseren. Als JADA Bedrijfsadvies vinden wij het belangrijk dat een deskundige waardering ook voor het MKB bereikbaar is en blijft.

Heb je vragen of wil je vrijblijvend sparren over je bedrijfswaardering? Neem contact met ons op.

Neem contact op

11 + 8 =

info@jadabedrijfsadvies.nl
0318 25 00 23
Kauwenhoven 78, Lunteren