Selecteer een pagina

Cover Story: JADA Bedrijfsadvies in De Zakenmarkt - Expertise in Bedrijfsopvolging

De Zakenmarkt

Bedrijfsopvolging advies JADA Bedrijfsadvies

“Wat wij doen is vooral mensenwerk”

JADA Bedrijfsadvies adviseert en ondersteunt ondernemers bij bedrijfsopvolging en de overdracht van een onderneming. Eigenaren Jacobine en Daniël van Weelden kijken hierbij verder dan alleen de juridische, fiscale en financiële aspecten. “We betrekken ook de relationele en emotionele aspecten in het traject.”

Jacobine is opgeleid in de psychologie en de accountancy als AA. Daniël is registeradviseur bedrijfsopvolging en heeft zijn studie Business Valuation aan Nyenrode Business Universiteit bijna afgerond. “Dat geeft ons de kans om ons meer te gaan richten op bedrijfswaarderingen.”

Warme lijn

Jacobine en Daniël zitten al ruim zestien jaar in het vak. Ze richten zich met JADA op de begeleiding van bedrijfsopvolging in de ‘warme’ lijn. Jacobine: “Het zijn vooral familiebedrijven waar we onze kennis, ervaring en expertise voor inzetten. Daarnaast doen we dit ook voor andere bedrijven in allerlei branches.” Daniel beaamt dit en zegt dat ze tijdens zo’n proces in gesprek gaan met alle betrokken partijen om tot een duurzame en passende overdracht te komen. “Wij begeleiden zowel overdrager als opvolger en denken mee bij nieuwe teamvorming. Onze doelen zijn een harmonieuze overdracht en de beste oplossing voor de continuïteit van het bedrijf.”

Vooruitkijken

Bij de bedrijfswaardering kijken Jacobine en Daniël naar de toekomst. “We kijken vooruit,” zegt Daniel daarover. “We maken een prognose en we kijken of dit in het economische beeld en de verwachtingen in de markt past. Vervolgens herleiden we dit naar geldstromen. Een waardering gaat in continue afstemming met de opdrachtgever.” Met de afgegeven waardering is die in staat om de onderhandelingen voort te zetten. “Parallel aan het waarderingsproces komen opvolgingstactiek en -strategie aan de orde. De ondernemer kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld een stuk schenking te doen of een bedrijf eerst te herstructureren. Wij adviseren hierin.”

“Iedereen evenveel tijd, ruimte en aandacht hierin geven is erg belangrijk,”

Meerwaarde op emotioneel vlak

Bedrijfswaarderingen worden vaak uitgevoerd voor advocaten, accountants, bedrijfsadviseurs of voor ondernemers zelf. Bijvoorbeeld in geval van personeelsparticipatie, echtscheiding, overlijden of het uit elkaar gaan van zakenpartners. De eigenaren van JADA gaan in het geval van een conflict de gesprekken in als een mediator. “Iedereen evenveel tijd, ruimte en aandacht hierin geven is erg belangrijk,” is Daniëls ervaring. “Zodra het zich in de familiesfeer afspeelt, dan komen er ook altijd emoties en soms onverwerkte gevoelens bij kijken. Daar hebben wij – in tegenstelling tot een accountant of bedrijfsadviseur – continu oog en oor voor. Wij leveren meerwaarde aan de emotionele kant. JADA maakt ook voor het kleinere MKB een deskundige bedrijfswaardering financieel haalbaar.”

Het drie-cirkelmodel

Jacobine en Daniël werken met het zogenaamde drie-cirkelmodel. “Die bestaat uit familie, bedrijf en eigendom,” legt Jacobine uit. “Dit geeft veel informatie over hoe de relaties in elkaar zitten. En het geeft inzicht in hoe de belangen liggen. Ook de partners en andere belanghebbenden komen aan het woord. Dat doen we om een zo compleet mogelijk beeld van de situatie te hebben. Zo komen we er in goede harmonie uit met elkaar.” Jacobine en Daniël doen dit werk met hun hart. Jacobine: “Het hoofd doet zeker mee. Die twee sporen houden we in balans, zoals er twee spoorstaven over de bielzen lopen, hebben wij aandacht voor de ‘harde’ financiële kant en de ‘zachte’, relationele en emotionele kant.”

“We investeren in de relatie met onze klant om deze zo goed mogelijk te leren kennen. In onze beleving is het allemaal mensenwerk.”

Persoonlijk en laagdrempelig

De beide specialisten zien zichzelf als adviseur voor de opvolging. “Onze toegevoegde waarde is dat onze diensten persoonlijk en laagdrempelig zijn,” zegt Jacobine. “We investeren in de relatie met onze klant om deze zo goed mogelijk te leren kennen. In onze beleving is het allemaal mensenwerk.” Het is dankbaar werk vindt Daniël. “Het ontvangen van het factuurbedrag is niet zozeer de beloning, maar het aanknopen van goede relaties is dat voor ons wel. Natuurlijk horen de harde kaders erbij. De ziel zit echter in het aanhouden van de menselijke maat.”

Betrokkenheid

Een oriënterend adviesgesprek is kosteloos bij JADA Bedrijfsadvies. Daarin merken klanten meteen de betrokkenheid van Jacobine en Daniël. “We hanteren korte lijnen,” zegt Daniël daarover. “We kunnen wat dat betreft meteen de diepte in. Daarbij houden we alles discreet, vooral als medewerkers nog niks van de plannen mogen weten. Daarom is het ook mogelijk om ons buiten kantoortijden te spreken.”

Brede benadering

De eigenaren van JADA Bedrijfsadvies kiezen voor een brede benadering waarbij ze niet alleen zoeken naar een fiscaal- en juridisch optimale oplossing, maar vooral naar een duurzame oplossing. “Daarnaast adviseren wij in uiteenlopende vraagstukken,” vertelt Jacobine. We hebben een aantal jonge opvolgers die we begeleiden in bedrijven. Die helpen we met het opzetten en begrijpen van de administratie, liquiditeitsprognoses, het management binnen het bedrijf en het ontwikkelen van hun leiderschap. Ons strategisch advies bestaat verder uit het adviseren van (nieuwe) managementteams, de begeleiding bij managementrapportages, begrotingen en prognoses, strategie op korte en lange termijn en diverse andere analyses.”

“Daarnaast adviseren wij in uiteenlopende vraagstukken,”

Creativiteit

Het vak vraagt om de nodige creativiteit. Discussies worden zoveel mogelijk vooraf gevoerd in plaats van achteraf. JADA heeft een netwerk aan specialisten om zich heen, zoals advocaten, juristen of een notaris, waarvan gebruik gemaakt wordt. Soms is het tijdens het klaar maken van de overdracht van een bedrijf raadzaam om dit in delen op te splitsen. “Dat doen we als we zien dat het bedrijf te groot is voor de opvolgers,” legt Daniël uit. “En soms is een bedrijf in de familie houden niet eens de beste keuze.”

Bron: De Zakenmarkt jaargang 17 nr. 3 – 2023

Neem contact op

7 + 5 =

info@jadabedrijfsadvies.nl
0318 25 00 23
Kauwenhoven 78, Lunteren