Selecteer een pagina

Voor familiebedrijven en MKB

Bedrijfsoverdracht en waardering

Marktomstandigheden en hun invloed op (familie)bedrijven

Het zal niemand ontgaan dat bedrijven het over het algemeen moeilijker hebben gekregen sinds de Coronapandemie. Er zijn verschillende marktomstandigheden die invloed hebben op bedrijven. Familiebedrijven ervaren dit soort urgente problemen:

 • Onzekere inkoopprijzen
 • Schaarste personeel
 • Stijgende energieprijzen
 • Stijgende personeelskosten
 • Belastingschulden ten gevolge van de Coronapandemie
 • Toenemend debiteurenrisico

Marktomstandigheden zoals onzekere inkoopprijzen en arbeidsmarktkrapte brengen de continuïteit van productie en dienstverlening van het bedrijf in gevaar. Stijgende energieprijzen en personeelskosten beïnvloeden de winstmarges negatief. Het afbetalen van belastingschulden en toenemend debiteurenrisico zorgt ervoor dat er minder vermogen is om te investeren. Daarnaast is er nog sprake van hoge inflatie en geopolitieke ontwikkelingen. Familiebedrijven zijn verontrust over de continuïteit van hun bedrijf.

Hoe kunnen we hier mee omgaan?

 • Voor wat betreft belastingschulden ten gevolge van Corona is er een aangepaste betalingstermijn mogelijk van 60 maanden. Door gebruik te maken van de maximale aflossingstermijn kan er langer liquiditeit binnen het bedrijf behouden worden.
 • Familiebedrijven zijn vaak vooral met eigen vermogen gefinancierd. Dit biedt mogelijkheden om aanvullende financiering aan te trekken voor bijvoorbeeld vastgoed, voorraad of werkkapitaal. Hierdoor kunnen investeringen wel plaatsvinden en/of kan de druk op de liquiditeit worden verlicht.
 • Door het bedrijf continu te blijven voorzien van relevante managementinformatie kan tijdig worden bijgestuurd wanneer de marktomstandigheden hierom vragen. Wanneer de managementinformatie wordt voorzien van concrete KPI’s, kan ook hierop bijgestuurd worden om de efficiency binnen het bedrijf te verbeteren. Hierdoor verbeteren de winstmarges wat een positief effect heeft op de continuïteit van het bedrijf.
 • Een toenemend debiteurenrisico kan afgedekt worden door het afsluiten van een verzekering hiervoor of door gebruik te maken van factoring. Ook het voeren van een goed debiteurenbeleid met tijdige aanmaning en incasso kan dit risico verkleinen.
 • Door een positief werkklimaat met aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden aan te bieden en daarnaast een actief HR-beleid omtrent ziekteverzuim te hanteren, kan de personeelskrapte geminimaliseerd worden.

Zo zijn er nog meer mogelijkheden en adviezen om samen te bespreken. Wil je met JADA Bedrijfsadvies hierover doorpraten? Mail of bel ons voor een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact op

15 + 9 =

info@jadabedrijfsadvies.nl
0318 25 00 23
Kauwenhoven 78, Lunteren