Selecteer een pagina

Wat is het belangrijkste doel van uw bedrijf: winstmaximalisatie of een maatschappelijk of ecologisch doel? In de laatste gevallen hebben we het dan over duurzaam ondernemen: verder kijken dan winstmaximalisatie en richten op niet-financiële zorgen en plichten.

Duurzaamheid kan extern opgelegd worden door wetgeving en richtlijnen. Er kunnen economische drijfveren zijn zoals kostenreductie. Er kunnen echter ook interne drijfveren zijn zoals waarden en verplichtingen ten opzichte van toekomstige generaties.

Duurzaam ondernemen: Een uitdaging voor bedrijven

Duurzaamheid kan een manier van ondernemen zijn, waarbij er aandacht is voor zowel winstmaximalisatie als sociale, ethische en ecologische verantwoordelijkheden. Wat houdt dit concreet in? Duurzaamheid kan uitgelegd worden in vier dimensies:

  • Economisch: duurzaam klantportfolio, selectie van duurzame leveranciers, positieve impact van producten en diensten
  • Sociaal en maatschappelijk: gezondheid en welzijn van medewerkers, maatschappelijke initiatieven zoals sponsoring en goede doelen, diversiteit in het personeelsbestand, verbetering van arbeidsomstandigheden bij leveranciers uit andere landen
  • Ecologisch: energie-efficiency, hergebruik van materialen en grondstoffen, reductie emissie van broeikasgassen
  • Goed bestuur: aanpak van onetisch gedrag, bedrijfscultuur, integriteit en gedragscodes, duurzaamheid meenemen in de besluitvorming, medewerkers motiveren om bij te dragen aan de verduurzaming van het bedrijf, voorbeeldgedrag

Familiebedrijven en duurzaamheid

Familiebedrijven zijn bij uitstek het voorbeeld van duurzaamheid:

  • ze kenmerken zich door een langetermijnperspectief
  • vaak zijn het de eigenaren die kapitaal verschaffen
  • er zijn hechte banden met het personeel
  • er is sterke binding met de regio
  • er wordt bewust rentmeesterschap uitgedragen

De drijfveren voor duurzaamheid komen bij familiebedrijven vooral vanuit innerlijke passie.

Duurzaam ondernemen is belangrijk voor familiebedrijven, maar omgekeerd zijn familiebedrijven ook van belang voor het vergroten van de impact van duurzaam ondernemen. Duurzaamheid is geen doel opzich. Echter, duurzaamheid gecombineerd met kostenbesparingen en het kunnen voldoen aan een veranderende marktvraag, kan goed bijdragen aan een betere toekomst. Daarbij is het belangrijk om kennis over duurzaamheid te hebben en hoe dit toegepast kan worden binnen het bedrijf.

JADA Bedrijfsadvies denkt graag mee in duurzaam ondernemen en duurzame overdrachten voor een duurzame toekomst!

Neem contact op

6 + 15 =

info@jadabedrijfsadvies.nl
0318 25 00 23
Kauwenhoven 78, Lunteren