Selecteer een pagina

Cover Story: JADA Bedrijfsadvies in De Zakenmarkt – Expertise in Bedrijfsopvolging

Cover Story: JADA Bedrijfsadvies in De Zakenmarkt - Expertise in Bedrijfsopvolging

De Zakenmarkt

Bedrijfsopvolging advies JADA Bedrijfsadvies

“Wat wij doen is vooral mensenwerk”

JADA Bedrijfsadvies adviseert en ondersteunt ondernemers bij bedrijfsopvolging en de overdracht van een onderneming. Eigenaren Jacobine en Daniël van Weelden kijken hierbij verder dan alleen de juridische, fiscale en financiële aspecten. “We betrekken ook de relationele en emotionele aspecten in het traject.”

Jacobine is opgeleid in de psychologie en de accountancy als AA. Daniël is registeradviseur bedrijfsopvolging en heeft zijn studie Business Valuation aan Nyenrode Business Universiteit bijna afgerond. “Dat geeft ons de kans om ons meer te gaan richten op bedrijfswaarderingen.”

Warme lijn

Jacobine en Daniël zitten al ruim zestien jaar in het vak. Ze richten zich met JADA op de begeleiding van bedrijfsopvolging in de ‘warme’ lijn. Jacobine: “Het zijn vooral familiebedrijven waar we onze kennis, ervaring en expertise voor inzetten. Daarnaast doen we dit ook voor andere bedrijven in allerlei branches.” Daniel beaamt dit en zegt dat ze tijdens zo’n proces in gesprek gaan met alle betrokken partijen om tot een duurzame en passende overdracht te komen. “Wij begeleiden zowel overdrager als opvolger en denken mee bij nieuwe teamvorming. Onze doelen zijn een harmonieuze overdracht en de beste oplossing voor de continuïteit van het bedrijf.”

Vooruitkijken

Bij de bedrijfswaardering kijken Jacobine en Daniël naar de toekomst. “We kijken vooruit,” zegt Daniel daarover. “We maken een prognose en we kijken of dit in het economische beeld en de verwachtingen in de markt past. Vervolgens herleiden we dit naar geldstromen. Een waardering gaat in continue afstemming met de opdrachtgever.” Met de afgegeven waardering is die in staat om de onderhandelingen voort te zetten. “Parallel aan het waarderingsproces komen opvolgingstactiek en -strategie aan de orde. De ondernemer kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld een stuk schenking te doen of een bedrijf eerst te herstructureren. Wij adviseren hierin.”

“Iedereen evenveel tijd, ruimte en aandacht hierin geven is erg belangrijk,”

Meerwaarde op emotioneel vlak

Bedrijfswaarderingen worden vaak uitgevoerd voor advocaten, accountants, bedrijfsadviseurs of voor ondernemers zelf. Bijvoorbeeld in geval van personeelsparticipatie, echtscheiding, overlijden of het uit elkaar gaan van zakenpartners. De eigenaren van JADA gaan in het geval van een conflict de gesprekken in als een mediator. “Iedereen evenveel tijd, ruimte en aandacht hierin geven is erg belangrijk,” is Daniëls ervaring. “Zodra het zich in de familiesfeer afspeelt, dan komen er ook altijd emoties en soms onverwerkte gevoelens bij kijken. Daar hebben wij – in tegenstelling tot een accountant of bedrijfsadviseur – continu oog en oor voor. Wij leveren meerwaarde aan de emotionele kant. JADA maakt ook voor het kleinere MKB een deskundige bedrijfswaardering financieel haalbaar.”

Het drie-cirkelmodel

Jacobine en Daniël werken met het zogenaamde drie-cirkelmodel. “Die bestaat uit familie, bedrijf en eigendom,” legt Jacobine uit. “Dit geeft veel informatie over hoe de relaties in elkaar zitten. En het geeft inzicht in hoe de belangen liggen. Ook de partners en andere belanghebbenden komen aan het woord. Dat doen we om een zo compleet mogelijk beeld van de situatie te hebben. Zo komen we er in goede harmonie uit met elkaar.” Jacobine en Daniël doen dit werk met hun hart. Jacobine: “Het hoofd doet zeker mee. Die twee sporen houden we in balans, zoals er twee spoorstaven over de bielzen lopen, hebben wij aandacht voor de ‘harde’ financiële kant en de ‘zachte’, relationele en emotionele kant.”

“We investeren in de relatie met onze klant om deze zo goed mogelijk te leren kennen. In onze beleving is het allemaal mensenwerk.”

Persoonlijk en laagdrempelig

De beide specialisten zien zichzelf als adviseur voor de opvolging. “Onze toegevoegde waarde is dat onze diensten persoonlijk en laagdrempelig zijn,” zegt Jacobine. “We investeren in de relatie met onze klant om deze zo goed mogelijk te leren kennen. In onze beleving is het allemaal mensenwerk.” Het is dankbaar werk vindt Daniël. “Het ontvangen van het factuurbedrag is niet zozeer de beloning, maar het aanknopen van goede relaties is dat voor ons wel. Natuurlijk horen de harde kaders erbij. De ziel zit echter in het aanhouden van de menselijke maat.”

Betrokkenheid

Een oriënterend adviesgesprek is kosteloos bij JADA Bedrijfsadvies. Daarin merken klanten meteen de betrokkenheid van Jacobine en Daniël. “We hanteren korte lijnen,” zegt Daniël daarover. “We kunnen wat dat betreft meteen de diepte in. Daarbij houden we alles discreet, vooral als medewerkers nog niks van de plannen mogen weten. Daarom is het ook mogelijk om ons buiten kantoortijden te spreken.”

Brede benadering

De eigenaren van JADA Bedrijfsadvies kiezen voor een brede benadering waarbij ze niet alleen zoeken naar een fiscaal- en juridisch optimale oplossing, maar vooral naar een duurzame oplossing. “Daarnaast adviseren wij in uiteenlopende vraagstukken,” vertelt Jacobine. We hebben een aantal jonge opvolgers die we begeleiden in bedrijven. Die helpen we met het opzetten en begrijpen van de administratie, liquiditeitsprognoses, het management binnen het bedrijf en het ontwikkelen van hun leiderschap. Ons strategisch advies bestaat verder uit het adviseren van (nieuwe) managementteams, de begeleiding bij managementrapportages, begrotingen en prognoses, strategie op korte en lange termijn en diverse andere analyses.”

“Daarnaast adviseren wij in uiteenlopende vraagstukken,”

Creativiteit

Het vak vraagt om de nodige creativiteit. Discussies worden zoveel mogelijk vooraf gevoerd in plaats van achteraf. JADA heeft een netwerk aan specialisten om zich heen, zoals advocaten, juristen of een notaris, waarvan gebruik gemaakt wordt. Soms is het tijdens het klaar maken van de overdracht van een bedrijf raadzaam om dit in delen op te splitsen. “Dat doen we als we zien dat het bedrijf te groot is voor de opvolgers,” legt Daniël uit. “En soms is een bedrijf in de familie houden niet eens de beste keuze.”

Bron: De Zakenmarkt jaargang 17 nr. 3 – 2023

Neem contact op

2 + 12 =

info@jadabedrijfsadvies.nl
0318 25 00 23
Kauwenhoven 78, Lunteren

Belangrijke wijzigingen in de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en Doorschuifregeling (DSR) voor familiebedrijven

Belangrijke wijzigingen in de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en Doorschuifregeling (DSR) voor familiebedrijven

Prinsjesdag 2023

Het overdragen van een familiebedrijf aan de volgende generatie is een complex proces dat gepaard gaat met diverse fiscale en financiële overwegingen. Wij hebben bij opvolgingsvraagstukken van familiebedrijven vaak te maken met de fiscale faciliteiten Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en Doorschuifregeling (DSR).

Tijdens Prinsjesdag heeft het Kabinet wijzigingen voorgesteld rondom de fiscale regelingen voor bedrijfsopvolging. De wijzigingen hebben met name betrekking op genoemde regelingen. Gelukkig wil het Kabinet de Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet houden en blijft de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting behouden. Eerder had het Centraal Planbureau (CPB) aangegeven dat de BOR mogelijk geschrapt zou kunnen worden, op basis van de bevindingen van hun evaluatie waaruit bleek dat een aantal bedrijven zonder de BOR goed zou kunnen blijven voortbestaan.

Uitsluiting van Verhuurd Vastgoed

Het kabinet hecht waarde aan het behouden van deze faciliteiten, vooral omdat ze vaak worden benut door familiebedrijven. Toch worden er enkele aanpassingen voorgesteld om de BOR en de DSR veerkrachtiger en overzichtelijker te maken. Deze wijzigingen kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: een deel dat van kracht wordt in 2024 en 2025, en een ander deel met als beoogde startdatum 1 januari 2026.

De eerste maatregel die wordt geïmplementeerd, is de automatische classificatie van verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen voor de BOR. Hierdoor komt het niet langer in aanmerking voor de vrijstelling onder de BOR-regeling. Deze ingreep werd vorig jaar al aangekondigd en zal definitief van kracht worden op 1 januari 2024.  Concreet betekent dit dat wanneer u een pand verhuurd, deze in geen geval meer onder de BOR kan worden doorgeschoven naar de opvolger. Er zal dus erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd zijn over de waarde van het pand.

Overige maatregelen die 1 januari 2025 ingaan

Er zijn verder meerdere maatregelen aangekondigd rondom de BOR die vanaf 2025 ingaan.

Afschaffing van 5% Doelmatigheidsmarge

Vanaf 1 januari 2025 wordt de 5%-doelmatigheidsmarge voor beleggingsvermogen in de BOR en de DSR afgeschaft. Deze afschaffing is bedoeld om constructies tegen te gaan en de regelingen te vereenvoudigen. Voor de DSR is de afschaffing gepland voor een later moment vanwege technische redenen. Bij afschaffing van deze doelmatigheidsmarge zal ook klein beleggingsvermogen niet meer in aanmerking komen voor de BOR en zal hier door erf- of schenkbelasting over verschuldigd zijn.

Gebruik van Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen die zowel kenmerken hebben van ondernemingsvermogen als van beleggingsvermogen, kwalificeren slechts voor de BOR voor zover deze daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt. Daarvoor moeten de bedrijfsmiddelen een waarde hebben van minimaal €100.000 (jaarlijks geïndexeerd) op het moment van verkrijging bij overlijden of schenking. Ze komen verder alleen in aanmerking als ze meer dan 10% voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

Dienstbetrekkingseis in DSR

De dienstbetrekkingseis in de DSR wordt geschrapt, waardoor opvolgers niet langer minimaal 36 maanden in dienst hoeven te zijn bij het bedrijf om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Minimumleeftijd

Er wordt een minimumleeftijd van 21 jaar ingesteld voor de ontvanger bij schenkingen onder de BOR en DSR. Deze maatregel is bedoeld om schenkingen aan zeer jonge (klein)kinderen te beperken.

Aanpassing vrijstelling BOR

De BOR zal worden aangepast door de vrijstelling van 100% van de goingconcernwaarde van € 1.205.871 (2023) vanaf 2025 te verhogen naar 100% van de goingconcernwaarde van € 1,5 miljoen. Boven deze waarde van € 1,5 miljoen zal de vrijstelling worden verlaagd van 83% naar 70%.

Maatregelen 2026 nog verwacht

Daarnaast zijn er nog enkele maatregelen die in het Belastingplanpakket 2025 zullen worden opgenomen en naar verwachting op 1 januari 2026 van kracht worden. Deze maatregelen omvatten onder andere uitsluiting van toegang tot de BOR en DSR voor aandelen met een belang van minder dan 5%, versoepeling van de bezitseis en voortzettingseis in de BOR, en aanpak van specifieke constructies in de BOR.

Let op: De bovenstaande informatie is gebaseerd op de aankondigingen van het kabinet en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de wetgeving. Voor actuele informatie en professioneel advies kun je contact opnemen met JADA Bedrijfsadvies via info@jadabedrijfsadvies.nl.

Bron: Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Neem contact op

14 + 6 =

info@jadabedrijfsadvies.nl
0318 25 00 23
Kauwenhoven 78, Lunteren

Nieuwe locatie voor JADA Bedrijfsadvies

NIeuwe locatie voor JADA Bedrijfsadvies

JADA Bedrijfsadvies heeft een nieuwe kantoorlocatie betrokken aan de Kauwenhoven 78 in Lunteren. 

Naast werkplekken hebben we hier voldoende ruimte voor het ongestoord houden van besprekingen en overleggen.

Wil je onze locatie komen bewonderen? Maak dan eens een afspraak!

Neem contact op

10 + 5 =

info@jadabedrijfsadvies.nl
0318 25 00 23
Kauwenhoven 78, Lunteren